» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » सीता पाण्डे Sita Pandey

नइको चिनारी


सीता पाण्डे Sita Pandey

Sita Pandey (1960).
Academic Qualification: B.A.
Works: Six books (story, poem and essay).
Prize: Iswar Baral Critic Award.
Leading writer of sex literature.
Now living in USA.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश