» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » सावित्री पोखरेल Sabitri Pokhrel

नइको चिनारी


सावित्री पोखरेल Sabitri Pokhrel

Savitri Pokharel (1938).
Works: Kalanki Samaj, 1958 (Drama) & Kumarighatha, 2008 (Poems)
First women Play writer
Prize: Bal Krishna Sama Award

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश