» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » शारदा शर्मा Sharada Sharma

नइको चिनारी


शारदा शर्मा Sharada Sharma

Sharada Sharma (1958).
Academic Qualification: M.A.
Works: Five books (story, poem, essay and criticism).
Ex. Program officer of South Asian Regional Office, IPPF.
Wife of Nepali Congress leader, Member of Parliament and former Minister
Nara Hari Acharya.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश