» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » शशीकला शर्मा Sashi Kala Sharma

नइको चिनारी


शशीकला शर्मा Sashi Kala Sharma

Sashi Kala Sharma (1931-2006)
Academic Qualification: B.A.
Works: Four books (story, poem, essay & translation).
Swasni Manchhe: (First literary magazine edited by women).
First lady story book publisher.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश