» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » रञ्जुश्री पराजुली Ranju Shree Parajuli

नइको चिनारी


रञ्जुश्री पराजुली Ranju Shree Parajuli

Ranju Shree Parajuli (1948).
Academic Qualification: M.A.
Works: Eleven books (story, criticism, essay & child literature),
Prize: SARRC Level Children Literary Award from Social Services National Coordination Council, Children Literary Award from Social Welfare Ministry of HMG Nepal. Reader in Tribhuvan University. Leading child litterateur.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश