» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » प्रेमा शाह Prema Shah

नइको चिनारी


प्रेमा शाह Prema Shah

Prema Shah (1945).
Academic Qualification: M.A.
Works: Eleven books ( novel, story, poem & child literature).
Edited magazine for children.
Leading woman of sex literature.
Prize: Mainali Story Award, Maina Award (Sita Ram Academy).
Founder and chairperson of Narayani Literary Academy.
Most of the time lecturer in Tribhuvan University.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश