» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » देवी शर्मा Devi Sharma

नइको चिनारी


देवी शर्मा Devi Sharma

Devi Sharma (1943).
Academic Qualification: M.A.
Works: Two books (criticism & poem).
Edited three literary magazines.
Prize: Ratna Shree Gold Medal, Bharati Kharel Speech Award.
Reader for twenty-five years in Tribhuvan University.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश