» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » चन्द्रकला नेवार Chandra Kala Newar

नइको चिनारी


चन्द्रकला नेवार Chandra Kala Newar

Chandra Kala Newar (1942)
Academic Qualification: B.A. Works: Five books (story & poem). Prize, Lok Priya Award, Chairperson of Miteri Nepal & World Nepali Gorkha Service Center (Woman Department). Vice Chairperson Gunjan.
Poltical & social revolutionary of India.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश