» नइ प्रकाशन नेपाल सरकारबाट आयकर छुट पाएको गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।

Home » Nepali Women Writers » कुन्दन शर्मा Kundan Sharma

नइको चिनारी


कुन्दन शर्मा Kundan Sharma

Kundan Sharma (1942).
Academic Qualification: M.A.
Works: Three books (poems). Prize: Garima Award.
Eighteen month imprisonment (for struggling against Panchayat System). After marriage living in India for past thirty-five years.

नेपाली साहित्यका विभूति

नइ अभिलेख


नइ टेलिफोन कोश