नइ प्रकाशन
Nai Academy
»  नइ प्रकाशन गैरराजनीतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संस्था हो ।   

Nepali Top Singer & Musician

 1. Bachhu Kailas
 2. Biju Rimal
 3. Chandra Raj sharma
 4. CP Lohani
 5. Dhurba KC
 6. Dil Maya
 7. Ganga Rana
 8. Hirannya Bhojpure
 9. Jagat Mardan thapa
 10. Kallyan Rimal
 11. Kamala shrestha
 12. Prem Prakash Malla
 13. Ramesh Shrestha
 14. Ranu Devi
 15. Saahinla
 16. Shanti Thatal
 17. Sharan Pradhan
 18. Shubha Bhadur
 19. Shusila Kansakar
 20. Urmila Shrestha
 21. coming
 22. coming
 23. coming 
 24. coming
 25. coming